2/9 Phạm Ngũ Lão

Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

0368912399

Hotline 24/7

T2 - T6: 8:00 - 17:30

Luôn luôn mở cửa

Chính sách và quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này được áp dụng cho mọi hoạt động thu thập thông tin của ứng dụng Vinh Danh.

Thông tin thu thập

Khi bạn sử dụng ứng dụng Vinh Danh, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để:

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@doitsolutions.vn