2/9 Phạm Ngũ Lão

Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

0368912399

Hotline 24/7

T2 - T6: 8:00 - 17:30

Luôn luôn mở cửa

Giải pháp quản lý phòng nuôi cấy mô Seedify BioLab